Utvärdering förhandlingsomgång om 2020 år hyror:

Det är viktigt att reflektera över vad som fungerat bra i förhandlingsarbetet likväl vad som har utvecklingspotential.

Vår förhoppning är att du som förtroendevald vill ge din syn hur förhandlingsperioden fungerat. Nedan följer ett antal frågeställningar till stöd för utvärderingen. Du är självklart välkommen att komplettera om du saknar något.

Tack på förhand!

Inbjudan till förhandlingsupptakt Norra Länet

Härmed bjuds du in till årets förhandlingsupptakt för Norra länet i Stockholm

Datum: Söndagen den 14 september 9:00 – 15:30
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1

Förhandlingsupptakten är en årligt återkommande konferens som syftar till att förbereda alla med förhandlingsuppdrag. Vid förhandlingsupptakten kommer förhandlingsenheten att presentera aktuell information som rör årets förhandlingar. För att vårt gemensamma förhandlingsuppdrag ska kunna genomföras så effektivt möjligt är det viktigt att vi alla har samma utgångsläge. Förhandlingsupptakten ger oss som tillsammans arbetar med hyresförhandlingar en gemensam och stark grund att stå på. Som förtroendevald bidrar du med specialistkunskap om ditt bostadsområde och fångar upp engagemang hos medlemmar och hyresgäster.

För att hålla nere kostnaderna ber vi dig att anmäla dig till upptakten. Anmälan är bindande och vi är tacksamma om du skickar in din anmälan så fort som möjligt, dock senast 2019-08-23. Utan anmälan kan vi inte garantera att plats och förtäring kommer att finnas tillgängligt.

Anmälan sker på: anmalan.forhandlingsupptakt@hyresgastforeningen.se

Om du istället vill anmäla dig genom att skicka ett vykort eller brev så skicka det till;
Hyresgästföreningen region Stockholm
Annika Hagström
Box 10117, 121 28 Stockholm-Globen

Vid anmälan vänligen uppge: Namn, Förening, Matallergi eller dylikt.

Vi kan tyvärr inte ta emot anmälningar per telefon p.g.a. stundande semesterperiod.

Vi bifogar ett preliminärt program.

Väl mött och trevlig sommar!

Simon Safari, Regionordförande och Jan Hedberg, Förhandlingschef

Preliminärt program på förhandlingsupptakterna 14,15 & 21/9
Plats 14/9 World Trade Center – Södra länet

09:00 Kaffe och smörgås

09:30 Regionordförande Simon Safari

09,40 Enhetschef förhandling Jan Hedberg

09:50 Förtroendevalda kan värva medlemmar
Enhetschef medlemsutveckling Tim Ackevald

10:00 Strategier för förhandlingen om 2020 års hyror
Käthe Eklund, förhandlingsstrateg
Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg

11:00 Styrdokument
Förhandlingsrutiner och etiska riktlinjer
Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg

11:30 Lunch

12:30 Vad händer om vi inte kommer överens i en förhandling
Monicka Sparrman, förhandlingsjurist

13:30 Politisk påverkan med lyckade exempel
Sara Bäre, biträdande enhetschef
Maria Wallstam och föreningsrepresentanter Sundbyberg

14:15 Kaffe med kaka

14:30 Politisk påverkan – gruppövning

15:30 Avslutning och utvärdering

Kallelse nr 4 2019

Härmed kallas du som sitter i Förhandlingsdelegation AB Nynäshamnsbostäder till möte den 13 februari 2019 kl. 19:00 på Hyresgästföreningen Nynäshamns expedition, Estövägen 1, Nynäshamn.

Parkering finns vid Gröndalsvikens småbåtshamn eller Gröndalsvikens station!

Smörgåsar finns framdukad från kl. 18:30.

Återbud meddelas på tfn 08 767 75 86

Samtliga ledamöter och ersättare kallas!

Styrelsen för Hyresgästföreningen Nynäshamn har beslutat om att debitera LH kostnader för de aktiviteter som personer kallats till eller anmält sig och sedan uteblir. För mer information se www.fortroendevalda.hgfnynas.se

TÄNK ATT INTE ANVÄNDA PRODUKTER MED PARFYM INNAN MÖTET!

Varmt välkomna!


Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Kallelse nr 3 2019

Härmed kallas du som sitter i Förhandlingsdelegation AB Nynäshamnsbostäder till möte den 5 februari 2019 kl. 19:00 på Hyresgästföreningen Nynäshamns expedition, Estövägen 1, Nynäshamn.

Parkering finns vid Gröndalsvikens småbåtshamn eller Gröndalsvikens station!

Smörgåsar finns framdukad från kl. 18:30.

Återbud meddelas på tfn 08 767 75 86

Samtliga ledamöter och ersättare kallas!

Styrelsen för Hyresgästföreningen Nynäshamn har beslutat om att debitera LH kostnader för de aktiviteter som personer kallats till eller anmält sig och sedan uteblir. För mer information se www.fortroendevalda.hgfnynas.se

TÄNK ATT INTE ANVÄNDA PRODUKTER MED PARFYM INNAN MÖTET!

Varmt välkomna!

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Kallelse nr 2 2019 OBS NYTT DATUM!

KALLELSE

Härmed kallas du som sitter i Förhandlingsdelegation AB Nynäshamnsbostäder till möte den 23 januari 2019 kl. 19:00 på Hyresgästföreningen Nynäshamns expedition, Estövägen 1, Nynäshamn.

Parkering finns vid Gröndalsvikens småbåtshamn eller Gröndalsvikens station!

Smörgåsar finns framdukad från kl. 18:30.

Återbud meddelas på tfn 08 767 75 86

Samtliga ledamöter och ersättare kallas!

Styrelsen för Hyresgästföreningen Nynäshamn har beslutat om att debitera LH kostnader för de aktiviteter som personer kallats till eller anmält sig och sedan uteblir. För mer information se www.fortroendevalda.hgfnynas.se

TÄNK ATT INTE ANVÄNDA PRODUKTER MED PARFYM INNAN MÖTET!

Varmt välkomna!


Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Kallelse nr 1 2019

Härmed kallas du som sitter i Förhandlingsdelegation AB Nynäshamnsbostäder till möte den 15 januari 2019 kl. 19:00 på Hyresgästföreningen Nynäshamns expedition, Estövägen 1.
Parkering finns vid Gröndalsvikens småbåtshamn!
Smörgåsar finns framdukad från kl. 18:30.
Återbud meddelas på tfn 08 767 75 86
Samtliga ledamöter och ersättare kallas!
Styrelsen för Hyresgästföreningen Nynäshamn har beslutat om att debitera LH kostnader för de aktiviteter som personer kallats till eller anmält sig och sedan uteblir. För mer information se www.fortroendevalda.hgfnynas.se
TÄNK ATT INTE ANVÄNDA PRODUKTER MED PARFYM INNAN MÖTET!

Varmt välkomna!

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Vem vill vara en del mot Marknadshyror — Förtroendevalda #hgfnynas

Den 13 augusti börjar vi vårt arbete inför valet och vi behöver förtroendevalda och medlemmar som kan vara en del i vårt arbete. Vi kommer bland annat ha öppet på expeditionen 7-8 september, mer information kommer efter semestern. Anmäl redan nu om du är intresserad att bli en del av vårt arbete mot Marknadshyror –…

via Vem vill vara en del mot Marknadshyror — Förtroendevalda #hgfnynas

Kallelse till förhandlingsupptaken!

16 september

Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget

Denna kallelse är bindande och vi är tacksamma om du skickar in din anmälan så fort som möjligt, dock senast 2018-07-31.

Anmälan sker på anmalan.forhandlingsupptakt@hyresgastforeningen.se

Vid anmälan vänligen uppge:

Förhandlingsupptaken 16 september, namn, föreningen, ev matallergi, övrig information.

Program och tider skickas senast en vecka innan konferensen.

Väl mött och trevlig sommar!

Simon Safari

Regionstyrelsen

Kallelse med rätt telefonnummer om återbud.

Härmed kallas du till Förhandlingsdelegation AB Nynäshamnsbostäder & Nynäshamns Exploaterings AB den 7 novemver 2017 kl 19:00 på Hyresgästföreningen Nynäshamns expedition, Backluravägen 29A 6 tr.
Smörgåsar finns framdukad från kl 18:30.
Återbud meddelas på tfn 070 697 27 44 eller http://aterbud.hgfnynas.com/forhandlingsdelegationen/ som e-post anger du din @hgfnynas.de adress annars fungerar det inte.
Samtliga ledamöter och ersättare kallas!

Styrelsen för Hyresgästföreningen Nynäshamn har beslutat om att debitera LH kostnader för de aktiviteter som personer kallats till eller anmält sig och sedan uteblir. För mer information se www.fortroendevalda.hgfnynas.se
TÄNK ATT INTE ANVÄNDA PRODUKTER MED PARFYM INNAN MÖTET!

Varmt välkomna!

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn